top of page

Behandelmogelijkheden

Behandeling bestaat uit:

 

Intake en  onderzoek bij de Bekkenfysiotherapeut:

Tijdens de eerste afspraak, bespreekt u met de bekkenfysiotherapeut uw klachten. Er wordt een uitgebreid bekkenfysiotherapeutische intake verricht gericht naar uw klachten. Zo kan de bekkenfysiotherapeut een goede indruk krijgen van de klachten en de oorzaken.

Deze intake duurt ca. een 1 uur en wordt zoals dat nu verplicht is door de zorgverzekeringen afgenomen volgens het EPD (elekronische patientendossier)

 

Onderzoek:

Bij klachten van de bekkenbodem kijkt de bekkenfysiotherapeut naar uw houding, uw ademhaling en hoe u beweegt. Er wordt bekeken of in staat bent bepaalde spieren aan te spannen en te ontspannen en of u deze kan voelen.

 Als er ook klachten van het bekken of de lage rug zijn doet de bekkenfysiotherapeut een functieonderzoek van uw bekken en lage rug.

Er wordt gekeken welke beperkingen er in het dagelijks functioneren zijn en welke verwachtingen u heeft.

 

Eventueel wordt een (inwendig) bekkenbodem functie onderzoek gedaan ( meestal pas bij de 2e keer ! ).Ook kan de bekkenfysiotherapeut via specifieke meetmethoden (myofeedback) testen hoe uw spierkracht van de bekkenbodemspieren is.

De conclusie uit het onderzoek wordt met u besproken evenals het behandelplan en/of het advies.

Tijdens het vraaggesprek dat vooraf gaat aan de behandeling vraagt de bekkenfysiotherapeut altijd toestemming voor een eventueel inwendig onderzoek en/of behandeling bij een volgende behandeling. Als u het vervelend vind om een inwendig onderzoek te ondergaan kunt u dat altijd zeggen en weigeren.

 

INFORMATIE:

• Voorlichting over de bouw en functie van bekken, bekkenbodemspieren en organen.
• Oefeningen om de goede functie te herwinnen van de spieren rond het bekken en de bekkenbodem en de controle over blaas en darmen (b.v. blaastraining), in combinatie met ontspannings- en ademhalingsoefeningen. 
• Adviezen voor het gebruik in het dagelijkse leven en het juiste toilet- en persgedrag. 
• Er kan gebruik worden gemaakt van speciale apparatuur zoals: elektrostimulatie, myofeedback en de rectale ballontraining, om spiergroepen of functies, die voor de patiënt onbekend zijn, te leren herkennen en gebruiken.

LINK: www.fysionet.nl/scrivo/asset.php?id=507693  voor een voorlichtingsfilmpje over Bekkenfysiotherapie.

Nadere Informatie: 
www.nvfb.nl 
www.bekkenfysiotherapie.nl 
www.fysiotherapie.nl

www.defysiotherapeut.com


Behandelmogelijkheden:

• informatie en uitleg met betrekking tot het klachtenpatroon: op gebied van urologie, gynaecologie, gastro-enterologie en seksuologie

 

• advies over: 

o mictie- en defecatiehouding, -gedrag 

o hygiëne 

o voeding en vochtinname 

o belasting / belastbaarheid 

o eventuele ondersteunende hulpmiddelen

 

• oefentherapie: 

o bewust maken van bekkenbodemgevoel 

o trainen van (coördinatie van) spieren van bekken, bekkenbodem, buik en lage rug 

o mobiliseren / stabiliseren van bekken en lage rug

 

ondersteuning van de oefentherapie middels: 

o inwendige palpatie 

o myofeedback. Meerwaarde van palpatie en myofeedback is het kunnen geven van optimale feedback over de uitgevoerde contractie en relaxatie. 

o electrostimulatie 

o vaginale ballon (bij vaginisme)

 

• oefeningen om controle te (her)krijgen tijdens het vullen en het legen van blaas en rectum middels: 

o blaastraining 

o rectale ballontraining 

. PTNS : zie verder>


 

Oefentherapie:

Meestal wordt er aandacht besteed aan een combinatie van de volgende behandelvormen: uitleg werking bekkenbodem, leren ontspannen in de bekkenbodem, ademtherapie, bewust leren gebruiken van de bekkenbodem, coördinatie training van de bekkenbodem, houdingscorrectie, rekoefeningen en stabiliteitstraining.

Vaak wordt er gebruik gemaakt van een gymbal.

 

De bekkenfysiotherapeut kan ter ondersteuning van de behandeling gebruik maken van apparatuur zoals myofeedback en elektrostimulatie of van hulpmiddelen zoals ballontraining. Deze middelen worden voornamelijk gebruikt om spiergroepen of functies die voor de patiënt onbekend zijn te leren voelen en te leren gebruiken. Hierbij worden hoge eisen gesteld aan de hygiëne en privacy.

 

Myofeedback:


Myo is het Latijnse woord voor spier. Feedback is terugkoppeling. Letterlijk betekent het dus: terugkoppeling van spieractiviteiten. U krijgt dus informatie over dat wat uw spier doet. In spieren zitten elektromagnetische velden en die leveren "stroompjes" waar we gewoonlijk niets van voelen of zien. Is de spier ontspannen dan is de stroomactiviteit laag, maar is de spier aangespannen dan is de stroomactiviteit hoog.

Het is een vorm van onderzoek of training waarbij het resultaat van de spieractiviteit van de bekkenbodemspieren door de bekkenfysiotherapeut en uzelf waargenomen kan worden. Dit kan zowel zichtbaar als hoorbaar op een speciaal daarvoor ontwikkeld apparaat. De activiteit wordt zichtbaar gemaakt in een grafiekje (hoe meer u spant hoe hoger het lijntje). Een toontje kan aangeven of u ontspant (wordt zachter) of juist aanspant (wordt sterker).

Daarnaast kan de bekkenfysiotherapeut deze gegevens opslaan zodat deze in het verloop van de behandelingen kunnen worden vergeleken. Zo kunnen de behandelresultaten makkelijk geobjectiveerd worden.

Alleen uw activiteit wordt geregistreerd, u ontvangt dus geen elektrische prikkels!!


 

Functionele Elektro Stimulatie (FES):
Bij deze therapie wordt een probe in de vagina of anus gebracht. Met behulp van elektrische stroom spannen uw bekkenbodemspieren aan.

 

Er zijn 3 redenen om voor deze therapie te kiezen:

1.Dit wordt gebruikt als uzelf uw bekkenbodemspieren te weinig kunt aanspannen. Zo leert u ze weer te gebruiken. Hierdoor kunt u de oefeningen ook beter volhouden en op de goede manier leren aan te spannen.
2.Bij remming van de pijn gaat het erom andere prikkels aan het lichaam te geven waardoor een vicieuze cirkel van pijn wordt doorbroken.
3.Bij een overprikkelde blaas kan deze tot rust gebracht worden via een reflexbaan door het activeren van de bekkenbodemspieren met een specifieke frequentie.

Rectale Ballontraining:
Bij deze therapie wordt een speciale ballon in de anus gebracht. Door de ballon met lucht te vullen, weten we of u vulling in het rectum waarneemt en bij hoeveel vulling u een gevoel van aandrang krijgt. Verder kunnen we zien hoeveel vulling u maximaal kunt opslaan in het rectum.

Vervolgens kunnen we met de ballon het gevoel van waarneming trainen en de capaciteit vergroten. Soms wordt de ballontraining ook vaginaal gebruikt om de doorgang te vergroten.

 

PTNS:

( Percutane  Tibial Nerve Stimulation)

 

Een vorm van electrotherapie of elektro-acupunctuur met een naaldelektrode rond de enkel. Er wordt een remmende prikkel gestuurd naar de blaas waardoor deze wordt beinvloed. 

Deze therapievorm kan aanvullend worden gebruikt in de bekkenfysiotherapie bij de volgende klachten:

 • . veelvuldige heftige aandrang

 • . urineverlies bij aandrang

 • . vaak plassen

 • . kleine plassen

 • . veelvuldig nachtplassen

 • . blaasproblemen bij b.v. MS en m. Parkinson

 • . vullingsproblemen

 • . obstipatie

 • . ontlastingsverlies

 • . blaaspijn

 • . pijn rond de anusAndere behandelvormen:


De bekkenfysiotherapeut kan u ook behandelen met een buikmassage, Triggerpoint behandeling, blaastraining en toiletadviezen, Medical Taping, Fascia therapie, NIMOC bij stuitklachten

Myofeedback.jpg
rectale ballon.jpg
PTNS.jpg
bottom of page